35132/08, Prawo do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Prawo oskarżonego do obrony. Dopuszczenie z „ważnego powodu” na rozprawie zeznań świadka nieobecnego, złożonych w postępowaniu przygotowawczym., DIMITROV I MOMIN v. BUŁGARIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Orzeczenia sądów
Opublikowano: www.echr.coe.int

Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 7 czerwca 2018 r. 35132/08 Prawo do rzetelnego procesu w sprawie karnej. Prawo oskarżonego do obrony. Dopuszczenie z „ważnego powodu” na rozprawie zeznań świadka nieobecnego, złożonych w postępowaniu przygotowawczym.

Dokument posiada tylko metrykę.

Przetłumaczono z angielskiej wersji językowej orzeczenia opublikowanego na oficjalnych stronach Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
http://www.echr.coe.int.
Za tłumaczenie na język polski odpowiedzialność ponosi Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska.