Orzeczenia sądów

I SA/Sz 962/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2797884 - postanowienie z dnia 18 lutego 2020 r.

III SA/Kr 561/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2797846 - postanowienie z dnia 19 lutego 2020 r.

II SA/Ke 956/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2797841 - postanowienie z dnia 12 lutego 2020 r.

Ts 119/19 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/83 - postanowienie z dnia 10 grudnia 2019 r.

I SA/Wr 495/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2797817 - postanowienie z dnia 7 sierpnia 2017 r.

SK 32/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2020/6 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

II SA/Lu 682/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2797811 - postanowienie z dnia 9 sierpnia 2017 r.

I SA/Ke 18/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2790916 - postanowienie z dnia 30 marca 2017 r.

I OW 167/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799090 - postanowienie z dnia 23 stycznia 2020 r.

IV SA/Po 527/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2797814 - wyrok z dnia 10 sierpnia 2017 r.

II SA/Łd 189/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2797812 - wyrok z dnia 8 sierpnia 2017 r.

I OSK 1240/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799063 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II OSK 1450/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799057 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

I OSK 2315/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799056 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2020 r.

I OSK 1559/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799066 - wyrok z dnia 22 stycznia 2020 r.

II OSK 1295/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799054 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

II OSK 484/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799051 - wyrok z dnia 14 stycznia 2020 r.

II OSK 3723/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2799046 - wyrok z dnia 29 stycznia 2020 r.