Orzeczenia sądów

III SA/Kr 571/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2798107 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

II SA/Kr 640/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2798104 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2017 r.

I SA/Wa 886/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798100 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2017 r.

I SA/Op 270/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2798095 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2017 r.

I SA/Gd 702/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2798094 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2017 r.

II SA/Ke 345/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2798092 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2017 r.

II SA/Po 442/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2798085 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r.

VI SA/Wa 96/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798084 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r.

II SA/Kr 581/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2798074 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r.

VI SA/Wa 63/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798072 - wyrok z dnia 17 sierpnia 2017 r.

II SA/Bk 539/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2798070 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

V SA/Wa 936/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798075 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2017 r.

I SA/Wa 390/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798068 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

I SA/Op 56/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2798065 - wyrok z dnia 29 sierpnia 2017 r.

IV SA/Wr 206/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2798063 - postanowienie z dnia 18 sierpnia 2017 r.

III SA/Łd 538/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2798061 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r.

II SA/Op 346/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2798064 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

I SA/Po 143/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2798059 - wyrok z dnia 30 sierpnia 2017 r.

II SA/Kr 487/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2798056 - wyrok z dnia 24 sierpnia 2017 r.

II SA/Rz 575/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2798053 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

I SA/Wa 138/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798048 - wyrok z dnia 25 sierpnia 2017 r.

II SA/Bd 885/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2798042 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

II SA/Ke 374/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2798046 - wyrok z dnia 23 sierpnia 2017 r.

I SA/Ke 351/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2798043 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r.

III SA/Gl 991/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2798038 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

II SA/Łd 874/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2791501 - wyrok z dnia 7 kwietnia 2017 r.

I SA/Lu 1093/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2797497 - wyrok z dnia 10 sierpnia 2017 r.

I SA/Gd 1312/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2789283 - postanowienie z dnia 16 lutego 2017 r.

VI SA/Wa 142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2799005 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2020 r.