Court jurisprudences

II SA/Wr 583/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568882 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

II SA/Wr 610/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568883 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

II SAB/Rz 62/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2536847 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

II SO/Po 3/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2540419 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

II UK 262/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2556114 - zarządzenie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I Ns 841/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2638328 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I OSK 2158/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2552266 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Bd 433/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2542029 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 1545/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2539429 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 283/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2539415 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 324/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2562512 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 513/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552287 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 556/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552289 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 651/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552276 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gd 676/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552747 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 412/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2998711 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 556/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2552259 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 722/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2566364 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Gl 82/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3003773 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Ke 43/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2536799 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 224/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2588273 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 277/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626205 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 369/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2999550 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 469/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2588264 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 487/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2588278 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 646/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596780 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 721/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596808 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 736/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2995007 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 737/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2999190 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Kr 815/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2626221 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 324/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2989456 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 326/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2552262 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 336/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556497 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 348/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2992047 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 349/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2992706 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 363/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2536812 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 364/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2536813 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 370/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2536824 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Lu 375/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556513 - wyrok z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 229/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2536823 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 483/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2536811 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Łd 878/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2536818 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 667/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2552306 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Ol 668/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2552258 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 241/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2990479 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 380/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2539416 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 455/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2537942 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 479/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2537933 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.

I SA/Po 620/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2539417 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2018 r.