Orzeczenia sądów

III SA/Wa 3229/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2804733 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

II SA/Wr 309/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2804556 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2017 r.

I SA/Ke 185/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2804412 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 32/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2804409 - postanowienie z dnia 8 grudnia 2017 r.

II SAB/Ol 91/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2804408 - postanowienie z dnia 14 grudnia 2017 r.

III SA/Wa 983/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2804406 - postanowienie z dnia 13 grudnia 2017 r.

V SA/Wa 75/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2804394 - wyrok z dnia 13 grudnia 2017 r.

III SA/Gd 125/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2804393 - postanowienie z dnia 12 grudnia 2017 r.

I SA/Ke 184/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2804368 - postanowienie z dnia 7 grudnia 2017 r.

III SAB/Wa 12/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2803793 - postanowienie z dnia 17 listopada 2017 r.

III SAB/Kr 64/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2803590 - wyrok z dnia 24 listopada 2017 r.

II SA/Wa 1323/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2803584 - wyrok z dnia 27 listopada 2017 r.

II SA/Lu 785/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2803581 - wyrok z dnia 22 listopada 2017 r.

I SA/Po 654/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2803577 - wyrok z dnia 17 listopada 2017 r.

II SA/Łd 987/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2803569 - postanowienie z dnia 24 listopada 2017 r.

I SA/Po 1793/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2807028 - postanowienie z dnia 2 lutego 2016 r.

I SA/Kr 1406/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2807000 - postanowienie z dnia 3 lutego 2016 r.