Court jurisprudences

III SA/Gl 431/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541565 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541566 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 433/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541567 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 434/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541568 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 435/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541569 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 459/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541570 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 581/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541571 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541572 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 694/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541573 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Gl 924/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541574 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 1038/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2554295 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 1164/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2554297 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 1270/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2554434 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 1315/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2554296 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 404/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541094 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 737/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541099 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 740/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541100 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 750/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2541101 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 875/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2554298 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 877/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2554299 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Kr 887/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2540808 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Lu 21/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2540816 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 342/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2567300 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 408/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2988622 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 409/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2989395 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2990368 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 592/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2997336 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 595/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2554340 - wyrok z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 633/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541535 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 687/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2540813 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 706/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2540814 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Łd 723/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2540815 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wa 1457/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2554331 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wa 1721/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2554339 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wa 1735/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568838 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wa 1769/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548207 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wa 3714/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002188 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wa 3715/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005249 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wa 812/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2554379 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SA/Wr 391/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548188 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SAB/Gd 45/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2541091 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.

III SAB/Gd 46/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2541092 - postanowienie z dnia 6 września 2018 r.