Court jurisprudences

I SA/Kr 542/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2591971 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Kr 645/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548164 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Kr 695/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598053 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Kr 722/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3130858 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Kr 732/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629433 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Lu 560/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2541073 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Łd 457/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541804 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Ol 569/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2991102 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Ol 570/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2992462 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Op 125/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2541074 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Op 150/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2541075 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Po 617/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2542216 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 415/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541078 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 417/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541079 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 418/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541080 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 592/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2542217 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 594/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2542218 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 764/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541082 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 765/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541083 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 782/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541084 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Rz 783/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2541085 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Sz 212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541826 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Sz 601/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541077 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Sz 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2541076 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1177/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629413 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1178/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629395 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1248/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555077 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1368/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555085 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1370/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629414 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1387/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988454 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1399/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991813 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2566347 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1495/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555076 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 1641/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548180 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 175/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555079 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 176/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555080 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 177/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555081 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 178/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555082 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 2059/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555078 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 270/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101072 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 624/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548179 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 722/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632729 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 839/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632705 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 840/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632721 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 841/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632716 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 842/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632711 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 843/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632728 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 858/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548174 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wa 933/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548173 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wr 1121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555087 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wr 469/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555695 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SA/Wr 470/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555696 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SAB/Wa 191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568829 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SAB/Wa 229/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2562423 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SAB/Wa 243/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568830 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

I SO/Wa 14/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2556406 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

IV CSK 376/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575501 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

IV K 222/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2620189 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

IV Ka 290/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2571033 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

IV Ka 790/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2556631 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

IV RC 819/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Rybniku

LEX nr 2732954 - wyrok z dnia 7 września 2018 r.

IV SA/Gl 621/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3000536 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

IV SA/Wa 1104/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2558017 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.

IV SA/Wa 158/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2558013 - postanowienie z dnia 7 września 2018 r.