Court jurisprudences

I SA/Gl 873/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541791 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 874/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541792 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 875/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541793 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 876/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541794 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 877/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541795 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 878/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542171 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 879/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541796 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 880/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542172 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 881/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2541797 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Gl 882/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542173 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 250/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546734 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546737 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 299/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546738 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 300/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546729 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 528/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546730 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 529/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546731 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 530/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546732 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ke 657/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546733 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 105/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629385 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 386/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596709 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 498/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596736 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 537/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596723 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 667/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576025 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 684/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2598027 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 706/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2585334 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 731/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629355 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 762/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2604306 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 791/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596810 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 793/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2579523 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Kr 843/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629436 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Łd 129/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541754 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Łd 130/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541755 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Łd 131/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541756 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Łd 132/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2541757 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ol 287/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2541760 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ol 424/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2996371 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Ol 77/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2546726 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Op 294/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2541761 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Po 526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2542165 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Po 677/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2542166 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Rz 490/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2558012 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Sz 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2558010 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Sz 535/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2558011 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wa 1238/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548132 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wa 1261/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555061 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wa 1582/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570934 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wa 1588/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555062 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wa 2030/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548129 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wa 917/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548128 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wr 1280/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555591 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wr 606/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555592 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wr 607/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2556403 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wr 608/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2556404 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SA/Wr 609/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2556405 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SAB/Kr 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629342 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SAB/Wa 253/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555046 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SO/Ke 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546736 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SO/Ke 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546735 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I UK 448/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2541453 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV 1Ka 83/2018 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2606430 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV Ka 686/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2556629 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV P 142/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2566745 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV P 69/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie

LEX nr 2792363 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Gl 526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542169 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Gl 651/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2546724 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Gl 822/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542201 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1098/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993295 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1153/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997527 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995579 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1206/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006436 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1366/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571253 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1713/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990202 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1775/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992275 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1855/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988942 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003363 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2134/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995005 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2299/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004300 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2756/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999931 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 3072/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998350 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 401/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995561 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996169 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 480/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2542181 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 636/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2542180 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 783/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988145 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 996/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000382 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wr 276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548802 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wr 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548803 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 169/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998750 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 170/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987293 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.