Court jurisprudences

II OSK 2615/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2578110 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II OSK 2940/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596813 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II OW 119/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2555352 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 848/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546632 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 854/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546633 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 855/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546634 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 856/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546635 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 857/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546636 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 858/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546637 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 859/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2554987 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 861/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2555353 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 862/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2554988 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 863/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2555354 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 864/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2555355 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 865/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2555356 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 935/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2555357 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II OZ 936/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2555358 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 136/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3002097 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 249/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2993173 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 29/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2546683 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 331/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2571248 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 341/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2998821 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 351/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2555036 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 406/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2585314 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 415/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2559157 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2581421 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3002824 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 567/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2546685 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2994535 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 79/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2562416 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 791/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2546686 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 80/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2546684 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 851/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2559159 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bd 93/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2562415 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Bk 549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2996653 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 265/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2555044 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 278/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2555584 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 283/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2996340 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 303/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2555585 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 330/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2554992 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 342/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2562417 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 350/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2555029 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 466/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2546619 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 491/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2546647 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 552/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2546621 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gd 628/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2554997 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gl 1116/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542146 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gl 566/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542148 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gl 647/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543970 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Gl 656/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2546605 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Ke 450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2573680 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Ke 550/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2555037 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Kr 1027/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2546681 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Kr 193/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2546648 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Kr 408/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2546626 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Kr 653/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2543952 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Kr 843/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2546652 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Kr 897/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2993580 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Kr 898/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2543953 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 1145/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2568819 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 267/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2568820 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 359/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2988974 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 469/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2996837 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 572/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2596841 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 664/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2542138 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 704/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2542139 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 714/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2542140 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Lu 773/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2596821 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 343/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2555031 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 400/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2555043 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 437/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2555035 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 440/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2546643 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 592/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2555588 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 63/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2555024 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 702/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2546644 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Łd 735/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2546645 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Ol 336/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2562418 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Ol 429/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2555000 - wyrok z dnia 11 września 2018 r.

II SA/Ol 473/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2546625 - postanowienie z dnia 11 września 2018 r.