Court jurisprudences

I SAB/Kr 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2629342 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SAB/Wa 253/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555046 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SO/Ke 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546736 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I SO/Ke 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2546735 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

I UK 448/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2541453 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV 1Ka 83/2018 - Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

LEX nr 2606430 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV Ka 686/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2556629 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV P 142/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2566745 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV P 69/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie

LEX nr 2792363 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Gl 526/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542169 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Gl 651/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2546724 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Gl 822/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2542201 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1098/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993295 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1153/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997527 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995579 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1206/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006436 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1366/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571253 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1713/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990202 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1775/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992275 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 1855/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988942 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003363 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2134/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995005 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2299/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004300 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 2756/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999931 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 3072/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998350 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 401/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995561 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996169 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 480/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2542181 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 636/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2542180 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 783/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988145 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wa 996/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000382 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wr 276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548802 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SA/Wr 277/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548803 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 169/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998750 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 170/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987293 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 171/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987977 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 172/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989220 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 173/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988544 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 174/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990147 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV SAB/Wa 175/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996635 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV U 123/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2574921 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV U 126/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2609567 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IV U 363/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Tarnowie

LEX nr 2622660 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IX U 606/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2550319 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

IX U 695/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2550320 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

Ts 141/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/163 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

Ts 234/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2018/170 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

V GC 1159/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2609506 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

V GC 1578/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2615701 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

V GC 286/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2667325 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VIII C 604/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577128 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VIII U 781/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2566660 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1064/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568826 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1196/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2566023 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1377/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568827 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1378/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568828 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570193 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1380/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2566024 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1632/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555047 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1633/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555048 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1671/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568825 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1697/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548133 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1721/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2563804 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1752/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555063 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1758/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570933 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII SA/Wa 1872/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555049 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VII U 1320/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2666899 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VII U 1455/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2666951 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VII U 562/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2666696 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VII U 837/18 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2698072 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 1078/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632701 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 1079/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632697 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 1518/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555064 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 313/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002735 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 322/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629367 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 486/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645305 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 546/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003958 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 547/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629425 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 622/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001290 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 635/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004240 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 764/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2629406 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 812/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011694 - postanowienie z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 820/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001597 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI SA/Wa 936/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607856 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

VI U 1372/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2569168 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.

V Ka 366/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2572349 - wyrok z dnia 10 września 2018 r.