Court jurisprudences

I SA/Sz 481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579514 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Sz 500/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546586 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Sz 513/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579515 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Sz 565/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2543860 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wa 1280/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2546602 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wa 1619/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2554956 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 1211/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554973 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 1212/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554974 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 1213/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555576 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 1214/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555577 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 1215/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2555578 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 145/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577006 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 404/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2613848 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 571/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568815 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I SA/Wr 660/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572227 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

I SO/Sz 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2543893 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I UK 387/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566507 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I UK 388/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549440 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I UK 391/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558687 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I UK 392/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549435 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

I UK 394/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549433 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 165/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549449 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 166/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549452 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 168/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558693 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 169/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558691 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 171/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549445 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 172/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558694 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 173/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549430 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 175/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549447 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 176/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549442 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV CSK 177/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549424 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV P 13/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Żaganiu

LEX nr 2637925 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 281/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570922 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 331/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573674 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 365/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573675 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 463/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573676 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 566/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570923 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 579/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570924 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 591/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2546583 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2992493 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Po 605/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3006832 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1062/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2598058 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1181/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006045 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1346/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000770 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1408/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995029 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1444/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996661 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1468/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570187 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1496/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001869 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1547/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738146 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1572/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004585 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1656/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998412 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1662/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991379 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1676/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995866 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1749/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996991 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1958/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998219 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 1967/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003188 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 2083/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995170 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 2084/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989565 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 2127/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994540 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 2151/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571242 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 264/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2566004 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 400/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006873 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 976/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997591 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wa 984/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001853 - wyrok z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wr 156/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554977 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wr 274/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554968 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wr 275/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554969 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SA/Wr 331/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548081 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wa 290/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998371 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wa 402/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571241 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 127/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548083 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 133/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554967 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 305/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548813 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 306/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548814 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 348/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548815 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.

IV SAB/Wr 68/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2548082 - postanowienie z dnia 12 września 2018 r.