Orzeczenia sądów

I SA/Wa 929/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2807162 - postanowienie z dnia 12 lutego 2016 r.

II SA/Op 534/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2806858 - wyrok z dnia 28 stycznia 2016 r.

I SA/Kr 878/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2806855 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2016 r.

II SA/Gd 582/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2806766 - wyrok z dnia 27 stycznia 2016 r.

I SA/Łd 1280/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2806764 - wyrok z dnia 21 stycznia 2016 r.

III SA/Wa 3284/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2806762 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2016 r.

IV SA/Wr 489/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2806760 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2016 r.

I SA/Gl 721/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2806755 - wyrok z dnia 19 stycznia 2016 r.

II SA/Op 116/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2806753 - postanowienie z dnia 1 lutego 2016 r.

III SA/Łd 1048/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2806752 - postanowienie z dnia 18 stycznia 2016 r.

I SA/Lu 769/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2806741 - wyrok z dnia 20 stycznia 2016 r.

III SA/Wa 803/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2806739 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2016 r.

I SAB/Wa 830/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2806738 - postanowienie z dnia 26 stycznia 2016 r.

I SA/Łd 278/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2806735 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2016 r.