Court jurisprudences

II SA/Lu 522/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3097101 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Lu 714/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3103757 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Lu 755/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3105137 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Lu 769/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3115346 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Lu 790/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3097345 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Lu 793/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3113798 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Ol 948/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3100671 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Op 206/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3130282 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Op 260/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3116252 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Op 297/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3119111 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 1069/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097509 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 1237/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097523 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 1257/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097547 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 1290/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097370 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Rz 1315/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097693 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Sz 1075/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107129 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Sz 949/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3107107 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 1636/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3107628 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 1936/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157189 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 1977/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3173566 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 1989/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112099 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 2045/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112736 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Wa 2189/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3130320 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SA/Wr 468/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3124191 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Lu 117/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3097525 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 111/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3119222 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 142/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097629 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 145/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3119150 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 146/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097555 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 153/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3119120 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 173/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097667 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 178/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097532 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 192/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097338 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Rz 95/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3097605 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 198/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3108121 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 396/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157175 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 457/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3157118 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 588/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3179784 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 598/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3107408 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 650/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112104 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 665/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3146490 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 677/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3107639 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 701/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3146532 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SAB/Wa 820/19 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112728 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

II SO/Wa 46/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3112080 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I Ns 121/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kamiennej Górze

LEX nr 3171844 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I Ns 980/20 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Nowym Sączu

LEX nr 3144706 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OSK 1779/20 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179690 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OSK 2143/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179669 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OSK 2519/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3103708 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OSK 2903/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179678 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OSK 3222/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3179665 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OSK 3256/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3103748 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OSK 3257/19 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3103726 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I OW 160/20 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3173480 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I PK 160/20 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104801 - zarządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I PZ 9/20 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 3104812 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Bd 764/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3097100 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Bk 622/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 3107132 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 574/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124300 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 588/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124090 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 922/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124176 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 923/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124082 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 930/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3105885 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Gd 960/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3124145 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Lu 513/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3112118 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 293/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3097549 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Łd 607/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3097095 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Op 247/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3130287 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Op 272/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3130219 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Op 292/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3121529 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Op 312/20 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3121671 - wyrok z dnia 30 grudnia 2020 r.

I SA/Wa 1617/20 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3166932 - postanowienie z dnia 30 grudnia 2020 r.