Court jurisprudences

II SA/Po 726/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553959 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 727/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553960 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553961 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 729/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553962 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 741/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553938 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553963 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 759/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2995326 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 761/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553958 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Po 769/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553969 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Rz 595/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2546565 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 358/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546542 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 539/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3005939 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 605/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2543720 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 617/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2543721 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 721/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2548029 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 723/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546543 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 769/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546544 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 932/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546546 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Sz 948/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2548030 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1155/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738131 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1165/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738078 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1192/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101076 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738141 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1254/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2597997 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1334/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2645302 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1435/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738148 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1436/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738126 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1463/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775109 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1551/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999535 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1633/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775103 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 182/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989669 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1851/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992751 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 1868/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996069 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 235/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738115 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 388/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775101 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 389/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775095 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 42/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738076 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 543/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775092 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 586/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101028 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 734/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000447 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 74/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987989 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wa 894/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775110 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SA/Wr 176/04 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554884 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Gd 69/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2543682 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Gd 76/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2543683 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Ke 54/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2555562 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Łd 92/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2562366 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Op 18/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2553933 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Op 64/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2543692 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Po 59/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2553954 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Po 88/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2555563 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Wa 161/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003621 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Wa 330/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738123 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Wa 371/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738077 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Wa 401/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738106 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SAB/Wa 69/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738096 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II SO/Łd 11/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2543718 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SO/Sz 15/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2548028 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SO/Sz 22/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546545 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II SO/Sz 23/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2546547 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II W 293/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2561705 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 100/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546557 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 101/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546558 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 102/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546559 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 104/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546560 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 105/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546561 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 106/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546562 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 108/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546563 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 109/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546564 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 110/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548052 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 111/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548053 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 69/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546548 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 83/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546549 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 86/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546550 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 87/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546551 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 89/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546552 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 95/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548051 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 96/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546554 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 98/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546555 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OPP 99/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546556 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 1005/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570903 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 1023/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570904 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 1986/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2563767 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 2383/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2639274 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 2465/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629382 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 2489/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629392 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 2584/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2581412 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I OSK 2591/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604096 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.