Court jurisprudences

II FSK 1762/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570166 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FSK 1783/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570162 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FSK 2382/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556375 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FSK 2910/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570163 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FSK 3455/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570164 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FSK 3689/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570165 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FSK 3833/14 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570161 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FZ 355/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570168 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FZ 380/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570167 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II FZ 556/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2547998 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II GSK 1481/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546526 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II GSK 885/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546522 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II GZ 309/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546523 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II GZ 310/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2546524 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II GZ 315/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

ONSAiWSA 2019/3/53 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III APz 9/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Szczecinie

LEX nr 2584015 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III Ns 79/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026786 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III RC 405/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2580253 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Gl 555/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2546529 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Gl 824/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2559648 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Gl 874/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2546530 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Gl 888/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2572841 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Gl 889/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2562361 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Gl 891/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2562362 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 733/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2568354 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 734/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2562365 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 770/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2562364 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 787/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548538 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 851/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548539 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 852/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548540 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 874/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548541 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 905/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548550 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Kr 975/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548542 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Łd 670/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548531 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Łd 705/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2573207 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Wa 1376/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2548008 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Wa 3878/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2546531 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Wa 3879/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2546528 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SA/Wa 885/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998431 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III SO/Wa 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2547999 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 254/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549405 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 255/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558673 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 256/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558674 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 257/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634012 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 260/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558672 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 269/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2555116 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 272/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2633996 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 275/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558676 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 276/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2556119 - zarządzenie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 277/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2555765 - zarządzenie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 280/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2555115 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 295/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558675 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

III UK 305/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2555117 - zarządzenie z dnia 17 września 2018 r.

II K 1234/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2625122 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 137/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Szczytnie

LEX nr 2557371 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 153/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mrągowie

LEX nr 2571600 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 213/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2552975 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 260/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2561710 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 414/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2776172 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 48/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Lubaniu

LEX nr 2605406 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 505/16 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2625038 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 789/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2561703 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 85/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2561711 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 890/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2575651 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II K 909/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Krakowa-Podgórza w Krakowie

LEX nr 2555821 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II Ka 179/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2566639 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II Ka 188/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2566638 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II Ka 201/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2566633 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Bd 724/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2601619 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Bk 367/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2987741 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Bk 481/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2543634 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gd 212/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2548548 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gd 670/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2988604 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 1217/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573663 - wyrok z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 173/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543643 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 326/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543646 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 468/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543649 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 537/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543652 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 559/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543653 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 616/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543654 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Gl 701/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2543655 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Kr 1282/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548005 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Kr 1414/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548006 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.

II SA/Lu 703/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2548530 - postanowienie z dnia 17 września 2018 r.