Court jurisprudences

I GSK 202/15, Nadpłata. - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2578074 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I GSK 2486/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556378 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I GSK 2540/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573213 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I GSK 2755/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2543724 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I GSK 2807/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556379 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I GSK 752/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2578077 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

I GSK 902/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2553983 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I GSK 903/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2553984 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I GZ 291/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556380 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

I GZ 292/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2543725 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II AKo 36/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie

LEX nr 2563097 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II C 204/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2571412 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II C 485/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2571395 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II Ca 127/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2587260 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II Ca 142/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2575109 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 1552/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601584 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 1608/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2543722 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2290/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2543677 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2336/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2581410 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2382/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573665 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2383/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583635 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2397/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2581411 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2514/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588200 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2516/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2543723 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2604/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2635925 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2688/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583636 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 2779/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570169 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 3317/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601765 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 334/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601739 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FSK 3881/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598015 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

II FZ 510/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2543678 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

II FZ 528/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2543679 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 1006/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2587805 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 1184/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2586568 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 685/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2586089 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 708/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2586572 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 789/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2587797 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 917/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2587801 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 920/15 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2586087 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

III Ca 941/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2587179 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

III K 152/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2577909 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III K 992/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2691769 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III Ko 101/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2620743 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III RC 572/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2767947 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III RC 70/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grajewie

LEX nr 2564382 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III SA/Gd 385/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2543696 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

III SA/Gd 535/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2543697 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

III SA/Gd 89/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2543695 - postanowienie z dnia 14 września 2018 r.

III SA/Kr 1417/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3003037 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III SA/Kr 590/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2994505 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.

III SA/Kr 645/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2565992 - wyrok z dnia 14 września 2018 r.