Court jurisprudences

I SA/Ke 32/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2790903 - postanowienie z dnia 29 marca 2017 r.

II SA/Op 56/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2790887 - wyrok z dnia 16 marca 2017 r.

I SA/Po 1067/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2790875 - postanowienie z dnia 15 marca 2017 r.

III SA/Łd 6/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2790873 - postanowienie z dnia 16 marca 2017 r.

IV SA/Po 992/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2790857 - postanowienie z dnia 28 marca 2017 r.

II SA/Gl 49/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2790846 - postanowienie z dnia 30 marca 2017 r.

I SA/Kr 864/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2790844 - postanowienie z dnia 15 marca 2017 r.

I SA/Ke 23/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2790830 - postanowienie z dnia 30 marca 2017 r.

I SA/Ke 20/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2790827 - postanowienie z dnia 30 marca 2017 r.

II SA/Rz 9/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2790820 - postanowienie z dnia 31 marca 2017 r.