Court jurisprudences

47403/15, FRROKU v. ALBANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

62323/17, LEMBERGS v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 września 2018 r.

69885/12, KARAGÖZ v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 września 2018 r.

87/09, BAYAR v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 września 2018 r.

9763/12, KURT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 18 września 2018 r.

I ACa 1522/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi

LEX nr 2615592 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 1044/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2571608 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 107/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Targu

LEX nr 2698080 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 110/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2561123 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 1272/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2605223 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 130/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2571379 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 1326/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2563173 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 1372/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2566642 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 139/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Oleśnie

LEX nr 2561763 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 1444/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku

LEX nr 3017503 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 154/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2574687 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 175/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gliwicach

LEX nr 2686469 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 2058/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 2566222 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 2808/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2563172 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 3007/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2696475 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 358/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2680538 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 365/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2600978 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 467/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2581070 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 470/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2581071 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 554/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2559541 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 569/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ciechanowie

LEX nr 2571048 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 665/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Wieluniu

LEX nr 2617886 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 723/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2607108 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 724/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2581074 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 8/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2692530 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 949/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2670264 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I C 979/15 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2670324 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I CNP 39/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558669 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FSK 1012/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548509 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FSK 1013/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548510 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FSK 1231/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601627 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

I FSK 1793/16 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568341 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FZ 190/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548511 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FZ 191/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548512 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FZ 192/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548513 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FZ 193/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548514 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FZ 194/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548515 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

I FZ 195/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2548516 - postanowienie z dnia 18 września 2018 r.

II C 1016/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2572253 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II C 120/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2571410 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II C 1612/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2571409 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II C 249/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2559508 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II C 346/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2559505 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II C 601/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2561188 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II C 7401/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2706256 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II Ca 447/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2577272 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II Ca 694/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2729881 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 1758/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2581409 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2206/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629454 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2385/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2584298 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2409/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583632 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2416/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2565982 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2423/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601705 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2519/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629359 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2539/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629455 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2540/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601753 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.

II FSK 2632/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2629448 - wyrok z dnia 18 września 2018 r.