Court jurisprudences

III C 1352/15 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 3097112 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 1198/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2587163 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 364/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2587176 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 377/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2585174 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 477/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2589658 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 480/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2581136 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 483/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2580342 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 486/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2579766 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 506/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2589655 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 518/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2581127 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 529/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2580343 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 772/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2581147 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 962/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2587182 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Ca 965/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2581146 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III Cz 855/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2605430 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III K 183/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2554192 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III KK 293/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559462 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III KK 615/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559461 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III KK 73/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559460 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III Kow 1101/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3042799 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 310/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2996492 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 341/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2997309 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 348/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2996460 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 402/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2550579 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 420/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2992384 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 438/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552557 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 465/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2988619 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 481/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2995455 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 519/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2563723 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2996878 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gd 634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2550578 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 1047/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548634 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 187/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548635 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 257/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548636 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 401/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3005111 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557933 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 586/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2990252 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 608/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548637 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 609/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548638 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 610/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548639 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 611/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548640 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 656/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2996660 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 799/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548642 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 838/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548643 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Gl 977/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548644 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Kr 1382/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2557947 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Kr 796/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2999403 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Kr 797/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2583628 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Kr 827/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2995505 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Kr 89/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2548581 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Lu 265/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2601772 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Lu 266/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2601724 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Lu 285/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2995723 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Łd 142/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548586 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Łd 251/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548587 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Łd 358/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559106 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Łd 432/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548597 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Łd 727/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548588 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Łd 797/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548600 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Łd 810/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548589 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Po 322/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2563719 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Po 381/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3001791 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Po 406/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2550520 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Po 423/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2567237 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Po 447/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2550526 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

III SA/Po 489/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2550527 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.