Court jurisprudences

I SA/Wa 392/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798422 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

I SA/Ke 419/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2798434 - wyrok z dnia 31 sierpnia 2017 r.

I SA/Op 305/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2798420 - postanowienie z dnia 24 sierpnia 2017 r.

VII SA/Wa 825/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2798418 - postanowienie z dnia 30 sierpnia 2017 r.

III SA/Gl 278/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2798415 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

II SA/Ol 367/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2798414 - postanowienie z dnia 22 sierpnia 2017 r.

IV SA/Gl 703/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2798412 - postanowienie z dnia 28 sierpnia 2017 r.

II PK 154/18 - Wyrok Sądu Najwyższego

OSNP 2021/4/35 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

II UK 241/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2805053 - postanowienie z dnia 11 grudnia 2019 r.

I UK 97/19, Zasadność skargi kasacyjnej. - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2805046 - postanowienie z dnia 12 lutego 2020 r.

III KK 435/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2805032 - postanowienie z dnia 5 lutego 2020 r.

VIII Ua 21/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2805029 - wyrok z dnia 9 stycznia 2020 r.

VIII P 27/14 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2799550 - wyrok z dnia 15 stycznia 2020 r.

XXIII Ga 1926/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2799548 - postanowienie z dnia 5 grudnia 2018 r.

VIII Pa 75/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799547 - wyrok z dnia 31 października 2019 r.

VIII Pz 2/20 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799546 - postanowienie z dnia 30 stycznia 2020 r.

VIII Pa 96/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799545 - wyrok z dnia 12 grudnia 2019 r.

VIII Pa 89/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799544 - wyrok z dnia 14 listopada 2019 r.

VIII Pa 86/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799543 - wyrok z dnia 31 października 2019 r.

VIII Pa 97/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2799542 - wyrok z dnia 7 listopada 2019 r.

II C 1150/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799541 - wyrok z dnia 11 maja 2018 r.

VII U 370/19 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2799540 - wyrok z dnia 21 października 2019 r.

XII C 632/19, Hipoteka bankowa. - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2799538 - wyrok z dnia 6 lutego 2020 r.

IV Ka 817/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2799537 - wyrok z dnia 21 stycznia 2020 r.

XII C 610/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2799536 - wyrok z dnia 17 lutego 2020 r.

I KK 17/19 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2799361 - postanowienie z dnia 4 września 2019 r.

III RC 247/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Mikołowie

LEX nr 2799357 - wyrok z dnia 13 sierpnia 2019 r.

XI Ka 1189/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799356 - wyrok z dnia 10 stycznia 2019 r.

XI Ka 619/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799355 - wyrok z dnia 1 sierpnia 2019 r.

XI Ka 113/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799354 - wyrok z dnia 12 marca 2019 r.

XI Ka 560/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799352 - wyrok z dnia 22 sierpnia 2019 r.

XI Ka 1195/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799353 - wyrok z dnia 7 marca 2019 r.

XI Ka 115/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799351 - wyrok z dnia 7 marca 2019 r.

XI Ka 474/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799350 - wyrok z dnia 18 czerwca 2019 r.

XI Ka 297/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799348 - wyrok z dnia 16 maja 2019 r.

XI Ka 526/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799347 - wyrok z dnia 2 października 2019 r.

XI Ka 787/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799349 - wyrok z dnia 22 października 2019 r.

XI Ka 736/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799343 - wyrok z dnia 17 września 2019 r.

XI Ka 975/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799344 - wyrok z dnia 28 listopada 2019 r.

XI Ka 1194/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799340 - wyrok z dnia 24 stycznia 2019 r.

XI Ka 559/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799339 - wyrok z dnia 30 lipca 2019 r.

XI Ka 461/19 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2799337 - wyrok z dnia 16 lipca 2019 r.