Court jurisprudences

II SA/Wa 53/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002093 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 904/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2555334 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 960/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737927 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wr 116/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568789 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wr 118/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568791 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wr 261/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562329 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wr 30/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568790 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wr 492/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562328 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wr 613/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567250 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wr 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562330 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Bk 100/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2548596 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Bk 77/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2548593 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Ke 12/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2563730 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Ke 13/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2555547 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Kr 102/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2550555 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Kr 128/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2583050 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Ol 75/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548602 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Rz 21/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2607420 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Rz 54/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2988649 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Sz 96/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2989872 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Sz 97/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2995818 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Wa 343/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2635907 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SAB/Wa 416/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570896 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SO/Bk 9/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2551541 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II UK 412/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570463 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II UK 413/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2565824 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II UK 414/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558706 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II UK 415/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558704 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II UK 416/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2558707 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I KZP 6/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNKW 2018/11/75 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I Ns 1028/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2580386 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I Ns 229/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Ostródzie

LEX nr 2566249 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I NSNc 1/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2550152 - zarządzenie z dnia 20 września 2018 r.

I NSP 48/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634146 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I NSP 55/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634067 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I NSP 57/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2634176 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I NSP 61/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2549475 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OSK 1901/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2550585 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OSK 839/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573646 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OZ 769/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551548 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OZ 850/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551549 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OZ 851/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551550 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OZ 852/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551551 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OZ 853/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551552 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I OZ 854/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551540 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I PZ 25/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559468 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I PZ 27/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559467 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I PZ 28/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559464 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I PZ 31/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559466 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I PZ 32/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2559459 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Bd 328/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2550550 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Bd 375/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2550548 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Bk 531/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2548595 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Gl 1156/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548618 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Gl 675/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548620 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Gl 725/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548622 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Gl 726/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548623 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

I SA/Gl 787/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2548624 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.