Court jurisprudences

II SA/Lu 381/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2585817 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Łd 523/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2548598 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Ol 386/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2584290 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Ol 458/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548601 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Ol 480/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548616 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Ol 584/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2548617 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 143/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2548591 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 189/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2579504 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 206/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2568323 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 226/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3004866 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 266/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2548584 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 270/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2573197 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 287/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2560862 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Op 296/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2562325 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 200/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2997345 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 208/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568788 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 355/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557943 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 528/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2998077 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 529/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2998477 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 530/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2990432 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 689/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2550600 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 713/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2554806 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 778/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2995420 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Po 779/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2999393 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 1005/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2550542 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 177/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557937 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 294/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557938 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 323/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2567239 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 441/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3003916 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 540/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2548585 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 571/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2988316 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 580/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2601729 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 598/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3000912 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 612/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2568320 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 642/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2571216 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 643/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2571217 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 651/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557939 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 658/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2562323 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 659/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2998802 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 695/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587696 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 719/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2567238 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 723/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2562324 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 863/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2998279 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 930/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2550540 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Rz 998/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2550541 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 218/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573650 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 551/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3005993 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 595/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2567247 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2990993 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 689/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573199 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 727/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2993559 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 728/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2999589 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 759/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2999866 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 762/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2993039 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 779/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573200 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 839/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2551543 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 848/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2999865 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Sz 877/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2995313 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 1068/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775063 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 1426/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2565970 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 15/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992721 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 155/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738021 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 1576/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2573196 - postanowienie z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 2164/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003686 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 23/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991088 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 247/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738004 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 256/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003487 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 305/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994182 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 409/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775027 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.

II SA/Wa 472/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992370 - wyrok z dnia 20 września 2018 r.