Court jurisprudences

IV SA/Wa 3364/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571203 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SA/Wa 3453/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2565953 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SA/Wa 3454/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2565954 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SA/Wa 871/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006427 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SA/Wr 2/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2999225 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SA/Wr 346/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2554783 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Po 100/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2994110 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Po 91/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3005863 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Wa 131/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005733 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Wa 176/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990910 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Wa 207/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992631 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Wa 287/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004119 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Wa 293/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988073 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Wa 294/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988697 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV SAB/Wa 355/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998239 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV SO/Wa 43/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991676 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

IV U 111/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2566239 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV U 138/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2566235 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV U 150/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2566710 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV U 190/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2566236 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV U 387/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2574918 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV U 398/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2566709 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV U 416/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2563038 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IV U 685/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2566233 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IX C 823/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3049509 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IX C 945/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3049506 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IX Ca 1168/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2558903 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

IX Ns 323/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2615041 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

T-639/15, PSARA I IN - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

ZOTSiSPI 2018/9/II-602 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

Ts 200/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/35 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

Ts 62/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2021/68 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

V GC 1665/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2773704 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VI Ca 494/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2670371 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VI GC 1104/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2567631 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VI GC 1232/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2583221 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VI GC 325/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2579719 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VI GC 89/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tychach

LEX nr 2579721 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII AGa 1160/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2593599 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII AGa 222/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie

LEX nr 2593600 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII Ga 274/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2667679 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII Ga 80/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2667672 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII C 113/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577236 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII C 817/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577137 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII Ns 4/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2577156 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

VIII RC 524/17 - Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie

LEX nr 2728674 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII SA/Wa 644/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2553559 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 1265/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2566819 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 1280/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2566817 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 13/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 3042997 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 1338/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2563015 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 2036/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2785795 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 2203/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2613408 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 2306/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2600883 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 721/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2603165 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII U 851/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2563013 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VIII Ua 51/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2609517 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII K 714/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Opolu

LEX nr 2781040 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII P 18/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2675894 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII SA/Wa 102/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995516 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII SA/Wa 103/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993398 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII SA/Wa 1553/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570884 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

VII SA/Wa 1786/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032655 - postanowienie z dnia 25 września 2018 r.

VII SA/Wa 3/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001912 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII SA/Wa 44/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2591930 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.

VII SA/Wa 9/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004860 - wyrok z dnia 25 września 2018 r.