Court jurisprudences

II SA/Wa 1951/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992908 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 1989/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775054 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 2042/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001339 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 2058/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991361 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 207/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775062 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 2161/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737925 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 243/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004069 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 271/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737965 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 324/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004201 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 461/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002841 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 739/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989537 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 86/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2553524 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wr 359/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568746 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wr 602/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2987517 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wr 624/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584272 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wr 650/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3003375 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Bk 99/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2551330 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Kr 120/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2563649 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Ol 73/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551336 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Op 34/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2562241 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Rz 60/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2991323 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Rz 61/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2995421 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Rz 71/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577873 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 153/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775061 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 213/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990073 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 232/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999729 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 241/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994976 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 400/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775040 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738035 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 488/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2567175 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SAB/Wa 681/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001246 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II W 105/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2576200 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I NO 7/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2567894 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I Ns 151/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2571035 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I Ns 1844/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2582564 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I Ns 2/15 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Piszu

LEX nr 2572270 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I Ns 281/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2574763 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I Ns 35/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026756 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Bd 380/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577880 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Bd 561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2587691 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Bd 606/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2587692 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Bd 65/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573624 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Bd 699/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2552710 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Gd 1009/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552492 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Gd 1384/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552484 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Gd 595/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552485 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Gd 596/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552486 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Gd 689/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2567166 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ke 330/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553518 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ke 333/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553519 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ke 334/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553520 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ke 349/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553521 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ke 357/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553522 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2552487 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 458/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2613870 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607474 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 609/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607456 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 610/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2991770 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2596798 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 648/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2591992 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 707/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616863 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 729/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607425 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 735/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616865 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 779/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2579480 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 797/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2619839 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Kr 808/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607401 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Lu 254/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2552493 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Lu 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554769 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Lu 527/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2552494 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Lu 706/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554754 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Lu 707/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554755 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Lu 708/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554756 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Lu 756/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2552495 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Łd 573/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2551333 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Łd 574/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2551334 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ol 1/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3006539 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ol 317/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551349 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ol 318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551350 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ol 319/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551351 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

I SA/Ol 389/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 3000459 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.