Court jurisprudences

I OSK 376/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591958 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I OSK 458/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601685 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I OSK 607/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3004262 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I OSK 624/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591940 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I OSK 675/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604111 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I OSK 676/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 3001396 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 709/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592024 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 825/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2562223 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 826/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2562222 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 828/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2592039 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 829/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591962 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 834/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2562224 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 835/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591955 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 837/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2565919 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 838/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2565920 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 839/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559627 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 840/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559628 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 841/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559630 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 842/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559631 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 843/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570120 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 844/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559629 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 845/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570121 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 847/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570122 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 848/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570123 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I OZ 849/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570124 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I PK 173/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2555770 - zarządzenie z dnia 28 września 2018 r.

I PK 179/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2553893 - zarządzenie z dnia 28 września 2018 r.

I PK 185/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2555769 - zarządzenie z dnia 28 września 2018 r.

I S 79/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Elblągu

LEX nr 2716277 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bd 147/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577870 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bd 148/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577869 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bd 165/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577871 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bd 166/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577867 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bk 549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2563625 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bk 550/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2563626 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Bk 551/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2563627 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gd 280/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2553507 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gd 471/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552827 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gd 797/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2551294 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gl 14/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2551314 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gl 212/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580942 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gl 940/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2551316 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gl 941/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2551317 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Gl 951/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2551313 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ke 165/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553510 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ke 169/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553511 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ke 242/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553512 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ke 276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553508 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ke 338/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553513 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ke 379/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2553509 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Kr 766/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607577 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Kr 767/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607460 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Kr 769/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607581 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Lu 261/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2596714 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Łd 465/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2560861 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ol 320/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551297 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ol 321/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551298 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ol 322/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551299 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ol 323/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551300 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Ol 324/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551301 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Op 129/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2551303 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Op 130/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2551304 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Op 152/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2551305 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Op 257/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2551306 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Rz 263/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556283 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Rz 814/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556282 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Sz 361/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2551309 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Sz 511/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2552472 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Sz 562/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2551311 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Sz 626/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2551312 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Sz 89/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2551310 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 1029/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596770 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 1125/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579475 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 1207/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596754 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 1360/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101026 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 1722/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002213 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 1924/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995959 - postanowienie z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 370/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991493 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 394/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579472 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 404/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607448 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 451/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580135 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.

I SA/Wa 802/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993617 - wyrok z dnia 28 września 2018 r.