Court jurisprudences

II SA/Kr 1051/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2550095 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Kr 1225/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2550090 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Kr 986/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2550094 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Kr 993/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2550088 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Kr 994/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2550089 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 543/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554787 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 545/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554788 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 546/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554789 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 550/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554795 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 551/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554796 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 552/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554797 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554790 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 562/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554791 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 651/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554793 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Lu 652/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554794 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 313/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550081 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 314/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550082 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 315/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550083 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 316/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550084 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 408/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2992728 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 409/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2992483 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 557/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3005222 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 559/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550067 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 726/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550069 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 730/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550085 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 771/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550116 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 830/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550071 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 841/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550072 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 923/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550114 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Łd 924/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2550115 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Po 231/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2552550 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Po 294/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2645296 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Po 573/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2552547 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Po 668/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2551531 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Po 676/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2563706 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Po 690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2562315 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Po 751/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2552549 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 145/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554802 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 635/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2551528 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 645/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550096 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 677/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550097 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550098 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 811/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2565962 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 843/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550099 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 921/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550100 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2998235 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 970/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554803 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 971/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2998896 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Sz 990/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550102 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1111/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737983 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1404/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998374 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1469/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2639533 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1480/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004131 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 166/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004607 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1963/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775049 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 1993/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775033 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 2004/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775031 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 203/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775058 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 372/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737984 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 641/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2775056 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 857/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993992 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wa 980/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2632727 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SA/Wr 786/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2571210 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Gl 22/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2578619 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Gl 9/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2562312 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Ke 60/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2551529 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Lu 114/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554792 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Po 69/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2552548 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Sz 124/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550103 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Wa 441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738017 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Wa 475/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737968 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

II SAB/Wa 86/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2738001 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

II SO/Sz 24/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2550101 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I Ns 32/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026792 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I Ns 511/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Kutnie

LEX nr 2557346 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 1213/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583048 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 1334/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551533 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 1377/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2551534 - postanowienie z dnia 21 września 2018 r.

I OSK 16/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601609 - wyrok z dnia 21 września 2018 r.