Court jurisprudences

II SA/Wr 298/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562214 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 306/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2596789 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 316/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2613869 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 382/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2596708 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 439/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607585 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 499/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607482 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 525/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2737693 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 639/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2580940 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607423 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 641/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562215 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SA/Wr 76/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2737557 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Bd 60/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2580933 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Bk 107/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2554140 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Kr 119/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2991562 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Kr 79/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2568277 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Kr 81/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2556260 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Wa 530/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737643 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Wr 42/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2737561 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SAB/Wr 48/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2580939 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

II SO/Bd 22/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2571170 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

II W 649/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2667092 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 106/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łomży

LEX nr 2571804 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 1437/11 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Zgierzu

LEX nr 2586107 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 148/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie

LEX nr 2704853 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 155/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2568431 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 175/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Ostrołęce

LEX nr 2570441 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 216/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2572231 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 275/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2575067 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I Ns 56/17 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Giżycku

LEX nr 2568453 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OSK 2751/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601710 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I OSK 3090/15 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2562205 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OSK 581/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601718 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I OSK 658/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2596772 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I OSK 736/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2601721 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I OSK 812/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591914 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 846/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568273 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 861/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568274 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 864/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568275 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 865/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568276 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 866/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556264 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 867/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556265 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 868/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588328 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 869/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588239 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I OZ 870/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556266 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I PK 193/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2566928 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 343/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2596697 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 378/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577859 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 396/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3004358 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 432/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2607409 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2567135 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 495/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2567136 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 506/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3000656 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 507/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2995578 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 533/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577860 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 555/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2592015 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 558/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2563618 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 564/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2591977 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577861 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 595/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 3004256 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 607/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577863 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Bd 608/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577862 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 1415/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2552769 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 1784/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582455 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 1786/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582457 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 1787/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582458 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 390/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2554697 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 701/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2584894 - wyrok z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 741/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2563614 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 742/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2563615 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 743/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2563616 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 744/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2554698 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.

I SA/Gd 745/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2554699 - postanowienie z dnia 2 października 2018 r.