Court jurisprudences

II SA/Sz 589/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573149 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 638/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2995604 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 754/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3006989 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 757/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2988994 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 763/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2994547 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 766/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2578584 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 786/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2564176 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 810/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2580925 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 819/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604212 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 840/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2994299 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 857/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2556227 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 858/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604164 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 894/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573579 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wa 1688/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2567114 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wa 667/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101059 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557878 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 210/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2565903 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572819 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 284/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583605 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 295/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2998701 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 327/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557879 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 445/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2588135 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 523/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3001980 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 553/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2610579 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 565/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557880 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 574/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2994683 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 616/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557882 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 652/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567092 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Bk 91/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2562884 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Ke 42/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2555382 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Ke 59/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2586981 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Kr 82/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2556895 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Ol 54/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2992289 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Op 46/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3004088 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Po 77/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604106 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Sz 102/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2565893 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Sz 104/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2571141 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Sz 126/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2556228 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SO/Bd 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2774787 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SO/Kr 5/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2557877 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SO/Lu 31/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554072 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SO/Lu 33/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554073 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SO/Sz 13/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2563565 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SO/Wa 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571151 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II W 329/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2574637 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I Ns 531/16 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Chełmnie

LEX nr 2571027 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I NSW 4/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575843 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 1700/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2582431 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 2548/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737644 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 2616/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2583603 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 2634/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604132 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 2645/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737669 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 2753/17 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604130 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 2771/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2737579 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OSK 2773/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604133 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 871/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556904 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 872/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556899 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 873/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556900 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 874/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556901 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 875/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556902 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 876/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2559334 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 877/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2563561 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 878/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568241 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 879/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568240 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 880/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568242 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 881/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568243 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I OZ 882/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2556903 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.