Court jurisprudences

I SA/Ke 203/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2556219 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ke 204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2556220 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ke 221/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2556221 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ke 278/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2567106 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ke 280/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2557876 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ke 320/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 3000438 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ke 353/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2556222 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 1046/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557890 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 156/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556230 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 363/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557891 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 364/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557892 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 399/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557893 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2563583 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 596/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556231 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 597/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554066 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 609/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2554067 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 726/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557894 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 727/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557895 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 728/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557896 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 729/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557897 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 730/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557898 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 757/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556225 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Lu 758/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556226 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Łd 492/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2555384 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Łd 493/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2554059 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ol 400/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2568252 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ol 426/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2573580 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ol 443/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2573581 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Ol 667/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2554074 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Op 167/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2560894 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Op 168/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2560895 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Op 169/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2567091 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Op 82/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2596762 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Op 83/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2596824 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Op 86/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2596827 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Po 354/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568700 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Po 421/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2995971 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Po 542/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2555396 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Po 544/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2556213 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Rz 794/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556233 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Rz 934/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556234 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Rz 937/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556235 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Sz 360/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554076 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Sz 456/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554077 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Sz 488/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2993640 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Sz 489/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3003043 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Sz 490/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3006879 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Sz 559/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2571139 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Sz 731/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554078 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Wa 1132/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596838 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Wa 1167/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596822 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Wa 1168/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998277 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Wa 1475/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2564177 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Wa 1614/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571149 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SA/Wa 1847/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568694 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SAB/Wa 210/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571147 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SAB/Wa 211/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571148 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SAB/Wa 236/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101048 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SAB/Wa 249/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579453 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SAB/Wa 259/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579454 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

I SAB/Wa 274/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2571150 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV Ca 552/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2695074 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV GC 2387/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 2622598 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV GC 279/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 2622595 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV GC 625/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 3068975 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV K 123/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2669969 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV Ka 484/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2569094 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV P 10/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2574612 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV P 121/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2685093 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV P 241/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Puławach

LEX nr 2571493 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.