Court jurisprudences

I SA/Ol 408/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2557906 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Ol 423/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2563590 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Ol 640/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2554114 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Ol 641/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2554115 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Op 280/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2554103 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Po 1205/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2556240 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Po 407/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2556239 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Po 532/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596775 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Po 575/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2607426 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Po 576/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2607506 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Sz 369/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2577846 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Sz 370/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2577847 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Sz 523/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2580930 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Sz 532/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579465 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Sz 533/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3004546 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Sz 537/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2563603 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1050/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580929 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1071/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737597 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1228/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2567121 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1255/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2559338 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1263/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596757 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1385/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2613845 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 147/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999171 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1524/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579463 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1701/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580928 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1924/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2583607 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1986/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584255 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 2190/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607541 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 260/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2559339 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 277/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607416 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 2997/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2563597 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 576/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987660 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 62/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002599 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 693/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003401 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 714/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998747 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 806/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988691 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 861/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568261 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 117/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577849 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 524/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577851 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 575/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2601712 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 589/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3004875 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 590/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2995173 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 683/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2993445 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 799/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2563585 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2559341 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 251/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580130 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 257/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592026 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 266/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074907 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596758 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ca 545/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2574914 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 535/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2605519 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 589/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2581312 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 662/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2563201 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 872/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2583218 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV P 54/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2692558 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 223/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2999232 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 245/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573589 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 256/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2577855 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 420/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2583003 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 513/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3002760 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 524/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568710 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 540/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2999546 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 548/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568711 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 621/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2583004 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 773/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2554125 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2554126 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 388/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3000353 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3004513 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 639/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568719 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 647/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2575986 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.