Court jurisprudences

II SA/Op 356/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3005338 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Op 359/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2993411 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Op 361/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2994266 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 106/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2737580 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 280/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2591978 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 332/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2987280 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 514/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596785 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 620/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3006837 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 63/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3001493 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 631/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3005325 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 632/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2591954 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 662/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587683 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Po 753/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2580914 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 1036/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556236 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 609/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2604229 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 655/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582434 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 656/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582435 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 657/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2737508 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556232 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 682/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582436 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 725/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2990427 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 745/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2596769 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 757/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582437 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 872/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3101280 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Rz 916/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2989045 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 1006/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557097 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 1020/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2563566 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 423/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2572816 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 493/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2576923 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 497/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573146 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 512/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573577 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 563/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2567116 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 589/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573149 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 638/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2995604 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 754/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3006989 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 757/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2988994 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 763/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2994547 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 766/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2578584 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 786/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2564176 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 810/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2580925 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 819/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604212 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 840/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2994299 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 857/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2556227 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 858/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2604164 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Sz 894/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573579 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wa 1688/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2567114 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wa 667/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101059 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 121/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557878 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 210/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2565903 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2572819 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 284/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583605 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 295/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2998701 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 327/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557879 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 445/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2588135 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 523/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3001980 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 553/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2610579 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 565/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557880 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 574/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2994683 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 616/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557882 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SA/Wr 652/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567092 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

II SAB/Bk 91/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2562884 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.