Court jurisprudences

II SA/Lu 293/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2601704 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 294/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2601672 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 295/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2601714 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 334/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2613885 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 335/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2613855 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 346/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619819 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 392/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619831 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 397/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2991107 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 410/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2583013 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 467/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619813 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 624/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2998769 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 681/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573620 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 682/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2573621 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Lu 683/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2586994 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Ol 493/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2551335 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Ol 594/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2552478 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 113/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2551328 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 258/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2562242 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 264/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2988757 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2585815 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 274/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2562243 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 292/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2591969 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 308/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2565934 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Op 309/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2568292 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 187/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570861 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 247/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568744 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 300/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2556940 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 420/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2565935 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 421/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2989984 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 433/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2562244 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 465/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2988155 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 496/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2565936 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 505/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2565937 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 557/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2576958 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 561/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2575992 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 565/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2567179 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 574/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2556941 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568745 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 801/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2559358 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Po 950/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557922 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 1017/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2551364 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 1026/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2556288 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 1040/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2551365 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 1261/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2551360 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 1280/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2992195 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 152/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2578593 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 218/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2996255 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3000368 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577872 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 623/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2583614 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 624/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591939 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 625/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2588216 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 626/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2592001 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 675/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2576953 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 792/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582463 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 814/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2551362 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 854/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563634 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 855/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2562247 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Rz 953/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2551363 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 289/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2995454 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 436/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573163 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 489/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573164 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 492/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570132 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 513/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3003819 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2572829 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 550/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573622 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 570/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573623 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 607/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3001639 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 637/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570862 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 644/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2567183 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 685/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554764 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 729/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2559357 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 772/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3005967 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 780/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2987938 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 781/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2987461 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 795/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2989962 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 802/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2570863 - wyrok z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2552480 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 837/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2555530 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 906/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554765 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 937/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 3005930 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Sz 960/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2554768 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 1191/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737956 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.

II SA/Wa 1221/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568742 - postanowienie z dnia 27 września 2018 r.