Court jurisprudences

I SA/Rz 629/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3003139 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 673/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2562833 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 736/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582417 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 738/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582418 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 764/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557833 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 770/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2573122 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Sz 448/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2562832 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Sz 643/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2996052 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Sz 644/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2999826 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Sz 717/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2559602 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 1075/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2586970 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 1127/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2587678 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 1289/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004506 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 1350/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2562836 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 281/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2578578 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 2997/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570806 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 337/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002019 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 338/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001330 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 478/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995106 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990399 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 611/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991710 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 639/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000526 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wa 642/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2591480 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wr 232/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2990748 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wr 672/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2585797 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wr 676/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583593 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wr 724/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567062 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wr 725/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567063 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Wr 736/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582407 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SAB/Gd 7/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2559269 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SAB/Kr 8/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3000981 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SO/Wa 21/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2562837 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I UK 197/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561618 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I UK 401/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2562134 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I UK 402/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2562135 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I UK 403/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561607 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I UK 404/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2562133 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I UK 405/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2562132 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV K 3/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2576162 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV K 44/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2574529 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV Ka 534/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2577892 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV Ka 538/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2605523 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV Ka 588/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2607629 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV Ka 597/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2571031 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV Ka 680/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2607638 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV Ka 772/18 - Wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu

LEX nr 2623976 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV P 104/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2568422 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Gl 81/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557835 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Gl 851/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557837 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 1059/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2559598 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 265/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568675 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 505/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3003225 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 580/12 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573560 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 601/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2990203 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 608/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568676 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 755/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573562 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 787/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2559599 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 802/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2559600 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 900/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568673 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 911/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573566 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 927/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568674 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 928/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586965 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 929/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2559601 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Po 947/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2573561 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1008/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999891 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1010/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995169 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1096/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991185 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1197/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006492 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1198/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987750 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1268/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998694 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1286/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737628 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1439/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002052 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1455/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002969 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1634/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992579 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1643/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989949 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1667/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005775 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1705/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994478 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1706/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999636 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1732/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989948 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1780/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004302 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

IV SA/Wa 1852/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990623 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.