Court jurisprudences

II SA/Łd 871/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559271 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Łd 890/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559280 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 380/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2991608 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 516/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2578573 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 517/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2578574 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 570/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2989122 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2580108 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 595/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2996086 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 644/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2577834 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Ol 689/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2559272 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 102/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557827 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 470/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3006494 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 533/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589960 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 553/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3002971 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 696/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2586957 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 741/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2596779 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 741/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2596759 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 747/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557829 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 775/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577831 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 786/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2577832 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 800/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3001616 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 863/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557831 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 958/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2574192 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 959/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557832 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Rz 996/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2737495 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 1027/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2559281 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 1058/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557826 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 402/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557825 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Sz 745/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2607496 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1122/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737538 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 127/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005311 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1343/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737524 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1407/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737676 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1408/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737518 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1486/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737670 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1522/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004594 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1535/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737556 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1537/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737674 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1697/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999440 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1741/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774784 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 188/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737686 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 1897/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004837 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 250/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774767 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 353/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737572 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 358/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737573 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 841/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737694 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wa 903/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737536 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wr 417/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2588059 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wr 507/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607502 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wr 52/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2570809 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wr 595/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2991199 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wr 605/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584890 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SA/Wr 654/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562849 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Bd 70/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2580906 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Bd 71/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2598045 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Gd 81/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557813 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Gd 82/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557822 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Łd 74/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3001064 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Łd 75/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2997551 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Rz 72/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582412 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Rz 91/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557012 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Rz 92/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557834 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 108/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774763 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 225/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774790 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 268/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779632 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 298/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737529 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 390/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737649 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 520/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779636 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 569/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737551 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wa 73/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737609 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wr 36/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607444 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SAB/Wr 37/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2607540 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

II SO/Gd 17/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557821 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SO/Sz 25/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2564155 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II SO/Wa 30/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737667 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

II W 105/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Nowym Dworze Mazowieckim

LEX nr 2739669 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.