Court jurisprudences

I OZ 906/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774774 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 907/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573129 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 908/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573130 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 909/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2774772 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 910/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573131 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I OZ 911/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573132 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 177/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561606 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 227/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561615 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 229/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2561616 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I PK 39/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566517 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 473/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576899 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577833 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 546/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2997142 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 547/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2997761 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 562/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2576900 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 563/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2579432 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2577835 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 641/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2991520 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 642/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2579431 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 653/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582416 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 712/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2562820 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Bd 713/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2559276 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 1593/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2559277 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 1703/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2579434 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 607/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2995531 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 688/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2582415 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 750/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2564159 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gd 810/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2568217 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 1434/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557003 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 361/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3004557 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 362/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3003237 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 363/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2999079 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 364/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2995375 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 365/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3000995 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 566/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2574191 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 819/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557004 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Gl 826/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557005 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

New I SA/Kr 1112/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3187317 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 440/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607583 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 459/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2607532 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 460/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616897 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 461/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2613721 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 494/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2998393 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3002997 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 672/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2589963 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 703/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616818 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Kr 760/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2999794 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Łd 221/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2997994 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Łd 414/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2570808 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Łd 458/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2564154 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Łd 575/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559279 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Łd 871/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 3006109 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Łd 970/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2557815 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Łd 971/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2557816 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Op 209/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2557817 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Op 213/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2557818 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Po 620/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2564157 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Po 653/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557819 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Po 754/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2564158 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Po 761/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2737528 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 237/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557828 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 295/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2578575 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 318/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2573121 - wyrok z dnia 9 października 2018 r.

I SA/Rz 535/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557830 - postanowienie z dnia 9 października 2018 r.