Court jurisprudences

I SA/Wa 1701/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580928 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1924/16 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2583607 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 1986/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2584255 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 2190/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607541 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 260/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2559339 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 277/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2607416 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 2997/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2563597 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 576/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987660 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 62/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002599 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 693/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003401 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 714/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998747 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 806/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988691 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wa 861/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568261 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 117/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577849 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 524/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577851 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 575/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2601712 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 589/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 3004875 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 590/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2995173 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 683/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2993445 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 799/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2563585 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SA/Wr 828/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2559341 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 251/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580130 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 257/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2592026 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 266/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074907 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

I SAB/Wa 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2596758 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ca 545/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2574914 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 535/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2605519 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 589/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2581312 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 662/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2563201 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV Ka 872/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2583218 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV P 54/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2692558 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 223/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2999232 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 245/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2573589 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 256/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2577855 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 420/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2583003 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 513/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3002760 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 524/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568710 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 540/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2999546 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 548/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2568711 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 621/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2583004 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 773/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2554125 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Gl 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2554126 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 388/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3000353 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3004513 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 639/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568719 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 647/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2575986 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Po 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2568720 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 1091/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579462 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 1580/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989406 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 1702/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3007000 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 1867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2567125 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 1953/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996271 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 2167/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993061 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 257/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579459 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 690/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579460 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 691/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579461 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wa 975/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988941 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wr 280/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2988165 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wr 282/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2987282 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wr 283/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2987990 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wr 284/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2996089 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wr 342/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2580131 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wr 349/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2994345 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SA/Wr 436/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2563592 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Po 105/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596816 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Po 49/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2989324 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Po 66/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3003290 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Po 79/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596828 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Wa 29/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579458 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Wa 292/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991017 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Wa 399/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988252 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Wa 400/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003525 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Wa 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996996 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Wr 147/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582450 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV SAB/Wr 73/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2586985 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV U 103/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2567636 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IV U 590/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2605347 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

IX Ca 503/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2566213 - wyrok z dnia 3 października 2018 r.

Ts 122/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2018/184 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.

Ts 198/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2018/183 - postanowienie z dnia 3 października 2018 r.