Court jurisprudences

IV SA/Wa 2444/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993741 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2445/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002521 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2446/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005263 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2447/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001030 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2448/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992948 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2449/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006504 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2450/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000482 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2536/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000900 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2537/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004008 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2581/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998284 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2650/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580917 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 296/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995595 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 2970/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994845 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 3151/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993608 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 3304/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998476 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 355/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989655 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 463/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004057 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 498/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002729 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 635/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997356 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 681/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999139 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 682/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003530 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 699/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000856 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 933/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005402 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 975/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2579455 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wa 988/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004741 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 115/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2563569 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 205/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557888 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 285/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557889 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 293/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577842 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 301/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568708 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 302/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568709 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 308/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2563570 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 318/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604126 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SA/Wr 351/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2991981 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Gl 207/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2555409 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Po 116/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586983 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Po 45/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3001439 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Po 78/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2989878 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Po 80/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2988815 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Po 87/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3005690 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Po 94/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2990148 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 100/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988031 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 115/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988997 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 206/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988408 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 227/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997225 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 422/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580922 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 436/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580923 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 439/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580918 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 75/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993906 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wa 98/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001393 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SAB/Wr 143/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2563568 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV SO/Gl 28/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2555400 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SO/Gl 29/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2555398 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV SO/Gl 30/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2555399 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IV U 361/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2568542 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV U 742/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2723246 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IV U 827/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

LEX nr 2568543 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IX C 1107/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3049511 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IX C 971/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 3049504 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IX Ca 285/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2574828 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IX Ca 302/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2574818 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

IX Pa 42/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2570438 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

IX U 1039/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2603476 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

S 4/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/55 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

SK 30/15 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/56 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

T-272/16, GRECJA v. KOMISJA EUROPEJSKA - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2018/427/41 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

T-914/16, PROOF IT v. EIGE - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2018/427/48 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

Ts 103/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/135 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

Ts 165/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2018/182 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

V Ca 2553/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2605285 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.

V Ca 778/17 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2574619 - postanowienie z dnia 4 października 2018 r.

V GC 1346/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2610396 - wyrok z dnia 4 października 2018 r.