Court jurisprudences

I SA/Gl 1309/15 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2607449 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 546/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2987961 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 591/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2994445 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 618/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3004914 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 633/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557062 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 667/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557052 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 688/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557063 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 702/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3002995 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 845/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557055 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 953/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557064 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 954/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557065 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 955/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557066 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 977/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557057 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 996/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557058 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Ke 309/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2559623 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Kr 460/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616859 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Kr 461/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616894 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 623/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2556157 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 624/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557013 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557014 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 626/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557015 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 627/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557025 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 628/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557026 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 629/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557027 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 630/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557028 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 631/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557029 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Lu 632/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2557030 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Łd 578/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2560887 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Łd 600/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2560888 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Po 534/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557016 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Po 557/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557858 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Po 844/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2557857 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Rz 733/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557023 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Rz 734/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557024 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Rz 791/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557861 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Rz 929/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557060 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Rz 930/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557061 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Sz 175/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557038 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Sz 546/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557017 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Sz 739/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557041 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wa 1549/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568686 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 1126/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567071 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 1194/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2559624 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 1478/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582995 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 278/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2560885 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 279/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2560886 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 289/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2564168 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 521/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562871 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 522/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567073 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 547/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562855 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 629/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582996 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 657/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582997 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 658/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2737630 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 770/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2564166 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 809/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562870 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 831/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567079 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 832/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567080 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 851/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567072 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 853/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2559625 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 869/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2562869 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Wr 874/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2559626 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SAB/Gl 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557021 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SAB/Gl 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557022 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SAB/Ke 1/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2560878 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SAB/Po 2/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2559299 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV K 611/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2613646 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

IV Ka 170/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2581314 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Gl 187/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3001830 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Gl 224/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576903 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Gl 318/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557019 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Gl 588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3002509 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Gl 706/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557020 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Gl 951/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2557018 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 1278/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995448 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 2431/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003765 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 2491/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997360 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 2662/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004386 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 2665/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999135 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 2696/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990730 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 3183/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992115 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 463/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2557863 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wa 615/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580122 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wr 444/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557042 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

IV SA/Wr 445/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2557043 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.