Court jurisprudences

II SA/Kr 772/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2557848 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Kr 839/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2568229 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 536/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2559301 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 542/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2559298 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 544/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2559325 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 550/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2568230 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 551/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567078 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 552/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2568231 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 555/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2559326 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Lu 556/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2559327 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Łd 741/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559286 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Łd 874/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559287 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Łd 886/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559288 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Łd 916/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559289 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Op 114/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2557031 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Op 145/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2560877 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Op 233/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 3005844 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Op 387/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2557032 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Op 73/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2996889 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Rz 455/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557071 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Rz 486/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2557864 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Sz 1018/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557040 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Sz 583/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2559300 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Sz 787/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557039 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Sz 984/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2557851 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 1035/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737679 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 1264/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737592 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 134/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997619 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 135/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996884 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 253/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005926 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 255/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2974436 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 273/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737542 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 325/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2779634 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 392/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000348 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wa 98/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987550 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wr 497/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2737521 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SA/Wr 682/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582419 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SAB/Op 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2557033 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SAB/Wa 129/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011758 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SAB/Wa 143/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987885 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SAB/Wa 186/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990341 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SAB/Wa 223/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992844 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

II SO/Bk 23/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2559622 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SO/Kr 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2559297 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SO/Łd 18/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2559290 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II SO/Rz 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2559307 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

II W 131/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bielsku Podlaskim

LEX nr 2673607 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

I Ns 127/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Suwałkach

LEX nr 3026804 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I Ns 161/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 3040362 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I Ns 248/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2583300 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I Ns 282/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2575068 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I OSK 2423/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2579442 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

I OSK 2495/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588998 - wyrok z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Bd 456/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2557034 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 1089/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2560884 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 1726/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557044 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 222/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2560879 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 343/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557844 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 402/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557045 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 451/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557853 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 452/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557854 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 7/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557852 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 793/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557845 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 798/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2560880 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 803/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557855 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 809/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557856 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 834/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2560881 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 860/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2560882 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 888/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2557846 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gd 895/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2560883 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 1066/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989425 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.

I SA/Gl 1255/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3003983 - postanowienie z dnia 8 października 2018 r.