Orzeczenia sądów

IV SA/Po 953/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2824256 - wyrok z dnia 14 stycznia 2015 r.

III SA/Łd 758/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2824254 - wyrok z dnia 13 stycznia 2015 r.

III SA/Po 1334/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2824564 - postanowienie z dnia 28 stycznia 2015 r.

I SA/Łd 1063/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2824563 - wyrok z dnia 27 stycznia 2015 r.

I SA/Wa 961/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2824180 - wyrok z dnia 12 stycznia 2015 r.

II SA/Ol 673/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2824178 - postanowienie z dnia 9 stycznia 2015 r.

II SA/Lu 285/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2824561 - wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r.

III SA/Gd 538/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2824560 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2015 r.

III SA/Po 1429/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2824559 - postanowienie z dnia 20 stycznia 2015 r.

I SA/Wa 2767/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2824558 - postanowienie z dnia 16 stycznia 2015 r.

I SA/Gl 677/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2824289 - wyrok z dnia 13 stycznia 2015 r.

I SA/Gl 1276/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2824402 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2015 r.

I SA/Wa 3349/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2824286 - postanowienie z dnia 14 stycznia 2015 r.

II SA/Op 593/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2825124 - wyrok z dnia 22 stycznia 2015 r.

III SA/Po 1068/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2825027 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2015 r.

II SA/Kr 793/13 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2825121 - postanowienie z dnia 21 stycznia 2015 r.

I SA/Ol 884/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2825120 - wyrok z dnia 21 stycznia 2015 r.

IV SA/Po 878/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2825118 - wyrok z dnia 22 stycznia 2015 r.

II SA/Łd 960/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2825117 - wyrok z dnia 20 stycznia 2015 r.

I SA/Gl 674/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2825116 - postanowienie z dnia 19 stycznia 2015 r.

I SA/Kr 132/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2825114 - wyrok z dnia 27 stycznia 2015 r.

II SA/Łd 835/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2825112 - wyrok z dnia 16 stycznia 2015 r.

I SA/Po 606/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2825028 - wyrok z dnia 15 stycznia 2015 r.

I SA/Łd 73/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2825023 - postanowienie z dnia 27 stycznia 2015 r.

I SA/Po 712/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2825138 - wyrok z dnia 21 stycznia 2015 r.

II SA/Kr 925/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2825131 - postanowienie z dnia 29 stycznia 2015 r.

I SA/Ke 676/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2825129 - wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r.

I SA/Po 954/14 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2825010 - wyrok z dnia 29 stycznia 2015 r.