Court jurisprudences

V SA/Wa 423/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002650 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2569089 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987648 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 540/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005069 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 618/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005267 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 619/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002179 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 620/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991762 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 673/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993129 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 699/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2569087 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 705/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995324 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 745/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006786 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 756/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987350 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V SA/Wa 814/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995436 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V U 1882/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach

LEX nr 2612772 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V U 243/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2606308 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V U 315/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2606307 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

X C 527/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2589558 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

X GC 900/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2666158 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XIII Ga 299/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2571414 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

XIII Ga 522/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2577904 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XIII Ga 601/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2577041 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XIII Ga 950/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2575677 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XIII GC 409/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

LEX nr 2771795 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XI W 4162/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie

LEX nr 2669654 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

X P 251/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2582575 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

X P 778/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2576181 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

X U 570/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2574598 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

X U 737/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2574596 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XVII AmE 170/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2623316 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XVII AmE 206/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2623322 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XVII AmE 209/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2623318 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XVII AmE 230/18 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2615049 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XX GC 547/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2680788 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XXIV Ns 88/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3026775 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

XXV C 156/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2592979 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XXVII Ca 444/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2669066 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

XXV Ns 177/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3028019 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

XXV Ns 178/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3028005 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

11588/17, KOPEYKIN v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

15925/16, AL-HAWSAWI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

20948/17, Z. Y. v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

22342/08, KOZMA v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

2335/09, TKACHUK v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

23532/14, DAINELIENĖ v. LITWA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

29506/09, WROŃSCY v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

30400/15, CHICHEANU v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

30462/15, MATEESCU v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

33193/14, SIROKI v. WĘGRY - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

35517/13, LS, TOV v. UKRAINA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

41232/16, D. I INNI v. POLSKA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

42572/15, M.A. v. HOLANDIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

44491/14, AKBULUT v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

45825/11, BARKANOV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

50236/06, SHATOKHIN v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

54700/11, KAYAN v. TURCJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

5582/12, FOKS v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

6033/15, ZAIKO v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

66320/09, MAKHLOYEV v. ROSJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

68811/16, CHUGUNOVA v. ROSJA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

70288/13, VISY v. SŁOWACJA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

71506/13, DUMPE v. ŁOTWA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

71908/14, POP v. RUMUNIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

79472/13, SAKIP v. MACEDONIA - Decyzja Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - decyzja z dnia 16 października 2018 r.

I ACa 34/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie

LEX nr 2593015 - wyrok z dnia 16 października 2018 r.

I ACz 1122/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2580305 - postanowienie z dnia 16 października 2018 r.