Court jurisprudences

IV P 78/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2609569 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV Pa 21/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Siedlcach

LEX nr 2577932 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Gl 1232/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2563894 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Gl 263/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576845 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Gl 275/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580867 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Gl 574/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2613816 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Gl 669/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2563896 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Gl 908/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989705 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 212/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588091 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 387/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2588142 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 468/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2587846 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 551/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2639150 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2992745 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 675/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3004350 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 701/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3000440 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Po 715/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2604140 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1157/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993820 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1263/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994013 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1519/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998814 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1534/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996063 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1598/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994786 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1606/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000624 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1718/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989971 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1719/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988545 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 1897/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992647 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 2036/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990806 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 2102/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003514 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 2221/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989608 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 2339/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004260 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 2340/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996388 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 72/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987806 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 819/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990706 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 902/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001775 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 957/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000847 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wa 976/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001332 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 2/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2570011 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 299/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2586942 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 303/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604228 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 353/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2590514 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 358/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2604194 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 360/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2998024 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 361/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2997366 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 374/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583581 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 427/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2619743 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2619726 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SA/Wr 455/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2619619 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Gl 135/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576846 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Gl 144/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601612 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Po 79/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2571096 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Po 99/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2988032 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Wa 289/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001810 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Wr 128/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2577774 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Wr 132/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2619686 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SAB/Wr 155/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2583580 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IV SO/Wa 1/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995497 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV SO/Wa 54/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990846 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IV U 104/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2574756 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IX Ca 490/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2577914 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IX Ca 592/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2580261 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IX Ca 613/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2580263 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IX Cz 726/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Olsztynie

LEX nr 2574819 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

IX U 1088/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2603466 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IX U 1436/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2603471 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

IX U 483/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2603467 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

P 7/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/59 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

S 5/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/60 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

S 6/18 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/63 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

SK 11/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/61 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

T-26/17, JALKH v. PARLAMENT EUROPEJSKI - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2018/436/40 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

T-27/17, JALKH v. PARLAMENT EUROPEJSKI - Wyrok Sądu (dawniej: Sądu Pierwszej Instancji)

Dz.U.UE.C.2018/436/41 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

Ts 115/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/161 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

Ts 128/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2020/86 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

Ts 135/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2018/180 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

Ts 143/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2019/21 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

Ts 144/16 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-B 2018/181 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

U 2/17 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego

OTK-A 2018/1 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

V AGa 120/18 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

LEX nr 2634974 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V Ca 2848/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2669161 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V GC 1302/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2729339 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

V GC 1531/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2729338 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.