Court jurisprudences

I SA/Wa 1510/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582389 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 1511/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2568199 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 2210/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998548 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 2263/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737581 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 289/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946210 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 343/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946209 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 47/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992981 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 519/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2946098 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 684/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2573524 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 685/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2573525 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 702/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032630 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 708/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999183 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 718/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074921 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 857/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737608 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 952/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2573526 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wa 991/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2582392 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wr 651/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2639114 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wr 768/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2585779 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

I SA/Wr 769/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2585780 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

I SO/Bk 8/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2564108 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

I SO/Ke 10/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2562704 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV Ca 1619/17 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2666825 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV Ca 2148/16 - Postanowienie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2666503 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV Ca 2380/16 - Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie

LEX nr 2666485 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV Ca 502/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2574913 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV Ca 551/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Słupsku

LEX nr 2695077 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV GC 843/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 2634666 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV K 386/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie

LEX nr 2617897 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV Ka 559/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2606517 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV P 17/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2618121 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV P 174/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2601124 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 488/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3006114 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 528/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2610577 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 658/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586523 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 668/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586524 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 680/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586945 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 698/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586946 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Po 777/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2596832 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1173/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989347 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1394/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006767 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1554/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990054 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1646/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997947 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1695/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006140 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1727/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002856 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1728/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993733 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1832/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002202 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1915/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990653 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 1936/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3032617 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2051/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2774793 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2194/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2590135 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2313/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994415 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2358/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997411 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2359/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005210 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2360/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994844 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2392/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992978 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2632/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002647 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 2694/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992990 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 3304/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988871 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 416/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006490 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wa 823/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2737541 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 240/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568642 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 241/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568643 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 288/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2578564 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 289/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2578560 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 343/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2579421 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 356/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2582986 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 357/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2587674 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.

IV SA/Wr 454/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2613788 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SAB/Po 45/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582386 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SAB/Po 77/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586952 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SAB/Po 89/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2578563 - postanowienie z dnia 11 października 2018 r.

IV SAB/Wr 130/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2570079 - wyrok z dnia 11 października 2018 r.