Court jurisprudences

II SA/Po 522/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3003111 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Po 638/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3006500 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Po 667/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3000015 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Po 683/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2989648 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Po 698/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2583582 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Po 764/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2567554 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1053/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563944 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1074/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2567564 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1075/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2567565 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1113/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563905 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1114/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563906 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1115/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563907 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1126/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2568060 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1127/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2568061 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1128/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563908 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1131/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2568062 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1164/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563909 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 1596/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2567569 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 420/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2567562 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 487/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2597654 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 546/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2735977 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 552/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3001285 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 599/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582338 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 644/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590218 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 645/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2589839 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 784/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3003789 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 806/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2587663 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 864/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2585769 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 888/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2585770 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 917/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2989658 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 918/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 3004124 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 930/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563904 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 938/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2582349 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Rz 947/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2567585 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Sz 1046/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2567555 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 1376/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988333 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 1584/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773046 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 1634/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773073 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 1661/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735936 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 1733/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773014 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 2043/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3074894 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 2048/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005445 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 261/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991307 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 276/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735997 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 298/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004760 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 327/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005988 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 331/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773025 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 365/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990257 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 518/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994663 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wa 850/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987841 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wr 514/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567543 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Wr 730/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567544 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Bd 42/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2598991 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Gd 73/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2993601 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Ke 19/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2585767 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Kr 117/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576839 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Kr 138/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2575902 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Lu 131/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2566115 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Lu 137/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 3002879 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Lu 139/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619716 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Lu 144/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619607 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Lu 168/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2563891 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Rz 67/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2591203 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Rz 84/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2568059 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Rz 86/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2590664 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 14/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773055 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 187/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773088 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 20/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995266 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 283/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773019 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 285/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773056 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 296/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773004 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 511/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101030 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SAB/Wa 607/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3101017 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SO/Go 6/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim

LEX nr 2563931 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SO/Rz 16/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie

LEX nr 2563903 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II UK 301/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2563553 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.