Court jurisprudences

II OZ 997/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568067 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II OZ 998/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568068 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II OZ 999/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2568074 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II PK 174/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2565874 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 1162/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584217 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 286/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582353 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 288/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582355 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 316/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2584216 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 421/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2599028 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 491/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2573076 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 569/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582351 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 573/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2580874 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 672/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2591295 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 746/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2582352 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 783/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2590692 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 799/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2585764 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 971/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2585765 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bd 999/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

LEX nr 2585766 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bk 295/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2563913 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Bk 447/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2563914 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 289/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2988821 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 369/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2563929 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 370/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2998464 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 379/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2591241 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 396/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2996851 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 433/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2996676 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 505/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2597847 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 524/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 3003692 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 537/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2598985 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 613/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2563930 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gd 64/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2563926 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gl 377/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580865 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gl 466/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2995733 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gl 506/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2996457 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Gl 623/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580866 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 410/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2570013 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 443/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2573503 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 469/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2578539 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 523/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2589085 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 529/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2575901 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 535/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2994461 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 551/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2582357 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 554/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2601735 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 597/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2577781 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Ke 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach

LEX nr 2573077 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Kr 1057/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2572785 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Kr 1081/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2584218 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Kr 1094/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2566127 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Kr 1159/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2566128 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Kr 1294/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2996646 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Kr 391/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2575903 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Kr 392/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2578543 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 270/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2566114 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 538/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2570015 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 539/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2570016 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 540/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2570017 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 639/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567578 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 640/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567579 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 641/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567580 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 642/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567581 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 643/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567582 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 644/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2567583 - postanowienie z dnia 17 października 2018 r.

II SA/Lu 650/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2619598 - wyrok z dnia 17 października 2018 r.