Court jurisprudences

I SA/Wa 461/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2591727 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wa 537/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2578520 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wa 709/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2590661 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wa 825/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2987499 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wa 882/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3011771 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wa 956/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2590688 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 1113/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2736001 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 1192/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584205 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 205/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584206 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 385/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2567535 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 386/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568049 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 387/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568050 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 483/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584856 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 492/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2988447 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 577/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2735969 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 579/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2616936 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 679/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2735873 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 827/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2584857 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SA/Wr 870/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568051 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SAB/Kr 10/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2616891 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SAB/Ol 12/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2566090 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I SO/Wr 2/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2566104 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

I UK 429/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2563536 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV Ca 589/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Płocku

LEX nr 2574906 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CNP 21/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572101 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 184/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575515 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 186/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2575516 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 187/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577336 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 188/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577343 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 189/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2565865 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 190/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577344 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 192/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577345 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 193/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577346 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 323/17, Wada fizyczna i prawna rzeczy. - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2563537 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 338/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

OSNC 2019/9/91 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 361/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2565867 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 96/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572104 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CSK 98/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2565866 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CZ 41/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2565868 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CZ 43/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572105 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CZ 44/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570471 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CZ 45/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572103 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CZ 46/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578139 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV CZ 55/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2578414 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV GC 1536/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

LEX nr 2973717 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV Ka 683/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2574553 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV Ka 778/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy

LEX nr 2574969 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 254/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2585066 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 255/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2581758 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 256/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570472 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 377/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2573961 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 381/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2572102 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 392/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2570473 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 403/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2577335 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV KK 471/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2574410 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV P 22/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2618124 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV P 53/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Sanoku

LEX nr 2680851 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV P 57/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2588795 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV P 94/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze

LEX nr 2631419 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Gl 520/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580858 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Gl 592/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586495 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Gl 601/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2577755 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Gl 616/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2563886 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Gl 638/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580857 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Gl 931/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2566108 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 140/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577767 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 619/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586492 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 636/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2586494 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 653/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 3003516 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 656/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2580862 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 678/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2616932 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Po 729/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2996962 - wyrok z dnia 18 października 2018 r.

IV SA/Wa 1063/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002452 - postanowienie z dnia 18 października 2018 r.