Court jurisprudences

V SA/Wa 438/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988933 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 55/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992572 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 588/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2999160 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 595/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005101 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 633/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998079 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 663/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002353 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 708/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005343 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 743/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006647 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 767/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994659 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 827/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3005975 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V SA/Wa 895/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004077 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V U 387/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2605327 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V U 429/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2582561 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V U 689/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy

LEX nr 2605324 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V W 4359/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2593049 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V W 593/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2580265 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

V W 6591/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 2580268 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XII C 1606/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2956457 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XII C 1934/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2600904 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XII C 781/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2600908 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XII C 964/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2583939 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XI Ka 788/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 3056718 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XIV C 269/15 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2592918 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XIV K 63/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gdańsku

LEX nr 2589501 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XIV K 691/15 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 3037680 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

X K 491/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622479 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

X K 862/18 - Wyrok Sądu Rejonowego Gdańsk-Południe w Gdańsku

LEX nr 2622570 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XVI C 3387/16 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

LEX nr 2601539 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XVI GC 26/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2689250 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XVII Ama 3/16 - Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

LEX nr 2595480 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XVIII C 738/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu

LEX nr 2623995 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XXIII Ga 1126/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2589546 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

XXIII Ga 1514/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2809508 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

XXIII Ga 629/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2588880 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XXVI GCo 163/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3076527 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

XXVII Ca 1742/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2681346 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

35553/12, S., v. I A. v. DANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I1 C 1681/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2615792 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I ACa 1023/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2632523 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I ACz 1141/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2761749 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

I C 1204/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2585200 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 1507/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2638474 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 1599/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2580325 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 2027/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2667676 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 254/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2577896 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 314/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2588751 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 365/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2583273 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 375/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2585080 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 458/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2624426 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 525/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2781285 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 545/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2627866 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 675/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2584080 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 70/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2699166 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 731/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2584088 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 771/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2583312 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 880/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2578756 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I Co 303/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

LEX nr 2592923 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

I FZ 294/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2569039 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II C 120/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2578900 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II C 4150/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3036656 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II C 704/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2606330 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II C 705/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2606329 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II Ca 410/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2587249 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1844/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607534 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1845/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600029 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1847/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607561 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1891/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599957 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1893/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607564 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1894/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598721 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2346/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607582 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2446/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2639166 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2447/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773084 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2448/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619736 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2449/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607461 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2533/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599714 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2578/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591826 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2595/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619747 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2983/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604136 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FZ 649/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2567380 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FZ 650/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2567381 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FZ 653/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570729 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II GSK 1217/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604168 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.