Court jurisprudences

XXIII Ga 629/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2588880 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

XXVI GCo 163/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3076527 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

XXVII Ca 1742/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2681346 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

35553/12, S., v. I A. v. DANIA - Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

www.echr.coe.int - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I1 C 1681/2018 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2615792 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I ACa 1023/17 - Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku

LEX nr 2632523 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I ACz 1141/18 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach

LEX nr 2761749 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

I C 1204/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2585200 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 1507/16 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2638474 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 1599/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Łomży

LEX nr 2580325 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 2027/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2667676 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 254/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 2577896 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 314/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kłodzku

LEX nr 2588751 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 365/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2583273 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 375/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Koninie

LEX nr 2585080 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 458/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Gdyni

LEX nr 2624426 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 525/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Częstochowie

LEX nr 2781285 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 545/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Toruniu

LEX nr 2627866 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 675/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2584080 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 70/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2699166 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 731/16 - Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 2584088 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 771/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2583312 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I C 880/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2578756 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

I Co 303/18 - Postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

LEX nr 2592923 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

I FZ 294/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2569039 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II C 120/17 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi

LEX nr 2578900 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II C 4150/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego w Warszawie

LEX nr 3036656 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II C 704/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2606330 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II C 705/17 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2606329 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II Ca 410/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Szczecinie

LEX nr 2587249 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1844/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607534 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1845/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2600029 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1847/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607561 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1891/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599957 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1893/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607564 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 1894/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2598721 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2346/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607582 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2446/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2639166 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2447/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2773084 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2448/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619736 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2449/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2607461 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2533/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2599714 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2578/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2591826 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2595/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2619747 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II FSK 2983/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604136 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FZ 649/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2567380 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FZ 650/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2567381 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II FZ 653/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570729 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II GSK 1217/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2604168 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III Ca 1505/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi

LEX nr 2605177 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III K 112/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku

LEX nr 2637035 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III Kow 1168/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Sieradzu

LEX nr 3044691 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III RC 265/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2764361 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Gd 441/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2569050 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Gd 542/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2569051 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Gd 656/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2587641 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Gl 398/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3002941 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Gl 406/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2989171 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Gl 937/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2582315 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Gl 953/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580040 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Kr 1038/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2569990 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Kr 901/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2569989 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Lu 376/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie

LEX nr 2569033 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Łd 515/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2582316 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Łd 764/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2567364 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Wa 1584/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2567379 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Wa 2305/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2570730 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Wr 307/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2569045 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Wr 335/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2569043 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Wr 490/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2569048 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Wr 491/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2569049 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SA/Wr 842/15 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2568026 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SAB/Gd 56/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2567361 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

III SO/Gd 28/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2569052 - postanowienie z dnia 22 października 2018 r.

II K 1058/17 - Wyrok Sądu Rejonowego w Legionowie

LEX nr 2632492 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II K 180/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kętrzynie

LEX nr 2581095 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II K 352/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Kaliszu

LEX nr 2601150 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II K 46/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu

LEX nr 2575123 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.

II K 573/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie

LEX nr 2587206 - wyrok z dnia 22 października 2018 r.