Court jurisprudences

I SA/Sz 450/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2572197 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I SA/Sz 457/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2579365 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I SA/Wa 1422/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2578498 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I SA/Wa 1957/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2576784 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I SA/Wr 569/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2591290 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I SA/Wr 740/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2626056 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I SA/Wr 782/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2597923 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I SA/Wr 835/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2593267 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 264/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2566952 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I UK 265/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2566537 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I UK 272/17 - Wyrok Sądu Najwyższego

LEX nr 2566534 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

I UK 415/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566957 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 416/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566948 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 417/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566949 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 418/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566955 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 420/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566954 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 421/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566959 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 424/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566536 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 425/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566950 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

I UK 65/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

LEX nr 2566958 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV K 109/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach

LEX nr 2670089 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV K 277/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie

LEX nr 2620174 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV Ka 440/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2607613 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV Ka 513/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2607622 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV Ka 572/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2607637 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV Ka 591/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy

LEX nr 2607756 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV Ka 657/18 - Wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim

LEX nr 2581301 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV Ns 155/18 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie

LEX nr 3028320 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV P 11/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Ostródzie

LEX nr 2613460 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV P 156/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Grudziądzu

LEX nr 2685084 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV P 19/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Świdnicy

LEX nr 2638361 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV P 23/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Krośnie

LEX nr 2632225 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV P 29/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Tarnobrzegu

LEX nr 2638823 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV P 314/18 - Wyrok Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu

LEX nr 2630403 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV P 5/18 - Wyrok Sądu Rejonowego w Toruniu

LEX nr 2601221 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 308/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2567337 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 469/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2586479 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 520/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2567338 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 521/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2601744 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 652/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2567339 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 701/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2567340 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 705/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2577738 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 725/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3003914 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 778/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2589086 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 789/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2576779 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Gl 806/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 3004624 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Po 192/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2569024 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Po 358/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2569025 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Po 573/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582295 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Po 846/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2569026 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Po 890/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2582313 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Po 907/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2580849 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Po 919/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2569027 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1054/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002902 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1199/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994036 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1269/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2993077 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1312/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996823 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1338/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990660 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1360/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996026 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1395/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002072 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1414/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001060 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1471/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2991423 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1507/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995141 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1592/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996643 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1616/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995163 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1770/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996615 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1809/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3001348 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1867/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2988127 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 1982/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989728 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2055/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3002611 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2106/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2589213 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2171/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3003923 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2204/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006898 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2478/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997657 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2565/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2580842 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2659/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997690 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2692/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3006531 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 2771/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2995522 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 317/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2994325 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 3228/17 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2989752 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 3356/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998948 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 519/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998881 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 776/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2997448 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 813/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992344 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wa 918/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2990149 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SA/Wr 346/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu

LEX nr 2569028 - postanowienie z dnia 23 października 2018 r.

IV SAB/Gl 156/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2992742 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.

IV SAB/Gl 171/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2599703 - wyrok z dnia 23 października 2018 r.