Court jurisprudences

II OSK 2510/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588931 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2588/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589002 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2597/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2587643 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2602/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616856 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2618/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589192 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2620/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2616915 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2626/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589037 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2635/16 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589018 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2698/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589141 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2705/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2588966 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2706/18 - Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2589200 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2738/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570733 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2755/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570734 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2805/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2573463 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 2870/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570732 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OSK 708/17 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2569999 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OW 173/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570000 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OZ 1024/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570735 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OZ 1026/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570736 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OZ 1027/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570737 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II OZ 1028/18 - Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego

LEX nr 2570738 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II PK 210/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

LEX nr 2563534 - zarządzenie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Bk 449/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2580856 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Bk 622/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2566056 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Bk 640/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku

LEX nr 2567394 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gd 160/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2566057 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gd 624/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2567389 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gd 625/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku

LEX nr 2567390 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gl 339/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2607578 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gl 562/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2574167 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gl 567/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2577751 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gl 578/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2578507 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gl 580/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2580853 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gl 637/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2591304 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Gl 699/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach

LEX nr 2566069 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 1108/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2569058 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 1121/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2993496 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 1194/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2567407 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 1195/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2567408 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 1196/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2567409 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 237/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2567428 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 276/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2571917 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 300/14 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2567427 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 496/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2578513 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 650/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2576129 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 759/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2578517 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 877/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 3003433 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 915/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2587642 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 952/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2586932 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Kr 974/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie

LEX nr 2988986 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Łd 958/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi

LEX nr 2567433 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Ol 542/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2576126 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Ol 642/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie

LEX nr 2569062 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Op 123/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2566064 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Op 144/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2566065 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Op 326/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2567391 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Op 401/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2566066 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Op 404/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu

LEX nr 2566067 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Po 177/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2995370 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Po 414/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2643742 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Po 472/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2567443 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Po 489/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2577754 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Po 677/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570744 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Po 838/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2993571 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Po 841/16 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu

LEX nr 2570743 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Sz 401/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2568032 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Sz 961/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2573462 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Sz 997/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie

LEX nr 2567402 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 1377/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735937 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 1585/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773087 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 1700/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2569060 - postanowienie z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 172/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2996223 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 1846/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3004627 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 1880/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2992720 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 1886/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 3000287 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 1887/17 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2998361 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 231/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2735882 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.

II SA/Wa 251/18 - Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

LEX nr 2773030 - wyrok z dnia 19 października 2018 r.